Strategie

AGPH2549Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare și de in struire practică, cu norma de bază în unitatea de învățământ respectivă, titular și suplinitor și are rol de decizie în domeniul instructiv - educativ. Personalul didactic auxiliar al unității de învățământ este obligat să participe la ședințele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia și atunci când este invitat, absențele nemotivate constituindu - se în abateri disciplinare.

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (C.E.A.C.) din Şcoala Gimnazială "Matei Basarab" din Piteşti este de interes major şi se află în coordonarea conducerii şcolii, fiind înfiinţată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei şi Legii Nr. 87/ 2006.

Septembrie 2023
L M M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
AVIZIER
  • Prev
ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI EVALUAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ DIN CADRUL ETAPELOR DE TRANSFER CONSIMȚIT ȘI PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI ...
ADMITEREA ÎN LICEE ŞI ŞCOLI PROFESIONALE, ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL   Informații necesare pentru înscrierea candidaților în ...
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” DIN PITEȘTI Anunţă SCOATEREA LA CONCURS a 1 (unu) post, pe perioadă nedeterminată de secretar șef - II, studii ...
În atenția părinților, Elevii pot adera la Programul Național Pilot Școala după școală prin participarea în mod fizic la ore remediale organizate ...
Anunti licitație închiriere spațiu chioșc,...
Bursa de merit este finanțată din bugetul școlii. Criteriile pentru primul semestru al anului școlar 2014-2015 au fost stabilite de către Consiliul ...
Elevii cu media 10 la purtare și la toate disciplinele de studiu, semestrial, pot intra în competiția pentru obținerea Bursei speciale de merit. ...
Cabinetul de logopedie Motto: Cuvântul este sunet, imagine şi mişcare. Este mesagerul lumii şi trăirii interioare către lumea exterioară. Cuvântul ...
Cabinetul de logopedie Motto: Cuvântul este sunet, imagine şi mişcare. Este mesagerul lumii şi trăirii interioare către lumea exterioară. Cuvântul ...
© 2023 Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești. Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310