Documente de interes public

 

Transparență bugetară clic aici :::...

Hotărâri ale Consiliului de Administrație  ::::...

Documente financiare: ::::...

Sursa de finanțare;

Bugetul

Bilantul Contabil

Programe și strategii de dezvoltare:

Plan de management; ::::...

PDI; ::::...

Structura organizatorică:

Organigrama; ::::...

Programul de funcționare;

Programul de audiențe; ( Director: Joi 09:00-11:00)

Adresa și datele de contact ale unității școlare; ::::...

Declarații de avere și interese; ::::...

Posturi și funcții; ::::...

Raport de analiză instructiv-educativă

Buletin informativ ::::...

© 2024 Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești. Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310