Zaria Gabriela

IMG 7644Administratorul de patrimoniu răspunde de integritate patrimoniului școlii. Rezolvă, cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc;

din 2012 - până în prezent Administrator de patrimoniu la Şcoala Gimnazială "Matei Basarab", Piteşti.

O bună cunoaştere a standardelor de control intern/ managerial, a dezvoltării sistemelor de control intern/ managerial, a elaborării procedurilor conform OMFP nr.1423/ 2012- modificare a OMFP nr. 946/ 2005 (secretar în Comisia de Control Intern Managerial);

Responsabil al Compartimentului de specialitate Administrativ, al Comisiei de Colectare Selectivă a Deşeurilor, al Comisiei de primire, gestionare, distribuire a suplimentului alimentar, al Comisiei de primire, gestionare, distribuire a manualelor şcolare;

Membru în Comisiile de: Securitate şi Sănătate în Muncă, Arhivare, Inventariere, Casare și declasare, Achiziţii bunuri şi servicii, supraveghere şi recepţie a lucrărilor administrative;

Implicare în Programul Şcoala După Şcoală;

Voluntariat în cadrul Asociaţiei Pro Elevi Piteşti;

2001- 2012 Laborant- administrator de patrimoniu Şcoala cu Clasele I- VIII Nr. 19, Piteşti.

Am asistat profesorii din aria curriculară ştiinţe la orele cu lecţii demonstrative şi experimentale, la cercurile pedagogice, la obţinerea gradelor didactice, la olimpiade şi la concursuri școlare și extrașcolare.

Am avut în subordine personalul nedidactic;

Am fost responsabil cu: instruirea personalului nedidactic privind securitatea şi sănătatea în muncă, în situaţii de urgenţă, gospodărirea energiei, a apei, a deşeurilor, a colectării selective, primirea şi distribuirea produselor lactate şi de panificaţie, a fructelor.

Am fost membru în comisiile de: recepţie, inventariere, casare şi declasre a bunurilor, protecţia muncii şi P. S. I.

1991- 2001 Laborant Şcoala cu Clasele I- VIII Nr. 19, Piteşti.

1990- 1991 Laborant Şcoala Nr. 6- Piteşti

© 2024 Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești. Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310