Cabinetul de logopedie

Cabinetul de logopedie

Motto: Cuvântul este sunet, imagine şi mişcare. Este mesagerul lumii şi trăirii interioare către lumea exterioară. Cuvântul ne ajută să cunoaştem, să înţelegem,să exprimăm, să creăm, să relaţionăm.

Etimologic, cuvântul logopedie provine din limba greacă, logos însemnând cuvânt, vorbă, iar paideia înseamnă educare. Este o disciplină care are ca scop activitatea de educare şi corectare aproblemelor de limbaj.

În sfera logopediei intră atât dezvoltarea limbajului expresiv (ceea ce copilul spune), cât și dezvoltarea limbajului receptiv (ceea ce copilul înțelege).Comunicarea expresivă include atât limbaj vocal, cât și limbaj gestual. Mai mult, scrisul și cititul sunt și ele abilități ce țin de limbaj.

Cabinetul de logopedie oferă servicii de terapie logopedică pentru urmatoarele tulburări de limbaj şi vorbire:

- tulburări de pronunţie (dislalie): când copilul nu poate pronunţa unul sau mai multe foneme ale limbii românecare este fie omis (pronunţă "ață" în loc de "rață"), fie înlocuit cu alt sunet (pronunţă "lață" în loc de "rață"), fiedistorsionat (R graseiat). Cel mai frecvent afectate sunete sunt: R, L, S, Z, Ț, Ș, J, CE, CI, GE, GI;

- tulburări de ritm şi fluenţă: balbismul (bâlbâiala), logonevroza, tahilalia, bradilalia;

- tulburări de învăţare: dislexie şi disgrafie;

- întârziere în dezvoltarea limbajului; 

- tulburări de limbaj asociate cu deficienţa de auz;

- tulburări de limbaj asociate cu tulburări din spectrul autist, ADHD.

Obiectivele activităţii logopedice vizează:

a) depistarea, evaluarea si identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiiipreşcolari şi la şcolarii mici;

 

b) asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea uneiatenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, în scopulprevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară;

c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrareşcolară şi socială;

d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;

e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări delimbaj şi comunicare.

Mai 2024
L M M J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
AVIZIER
  • Prev
ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI EVALUAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ DIN CADRUL ETAPELOR DE TRANSFER CONSIMȚIT ȘI PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI ...
ADMITEREA ÎN LICEE ŞI ŞCOLI PROFESIONALE, ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL   Informații necesare pentru înscrierea candidaților în ...
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” DIN PITEȘTI Anunţă SCOATEREA LA CONCURS a 1 (unu) post, pe perioadă nedeterminată de secretar șef - II, studii ...
În atenția părinților, Elevii pot adera la Programul Național Pilot Școala după școală prin participarea în mod fizic la ore remediale organizate ...
Anunti licitație închiriere spațiu chioșc,...
Bursa de merit este finanțată din bugetul școlii. Criteriile pentru primul semestru al anului școlar 2014-2015 au fost stabilite de către Consiliul ...
Elevii cu media 10 la purtare și la toate disciplinele de studiu, semestrial, pot intra în competiția pentru obținerea Bursei speciale de merit. ...
Cabinetul de logopedie Motto: Cuvântul este sunet, imagine şi mişcare. Este mesagerul lumii şi trăirii interioare către lumea exterioară. Cuvântul ...
Cabinetul de logopedie Motto: Cuvântul este sunet, imagine şi mişcare. Este mesagerul lumii şi trăirii interioare către lumea exterioară. Cuvântul ...
© 2024 Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești. Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310